Robert Morrison

’S e gealach chorranach a’ cinntinn a th’ ann.