Robert Morrison

Robert Morrison

Am Màrt ann an Uibhist

Tha an t-sìde mhath, ceart gu leòr

Bidh mi a’ coiseachd còmhla ri mo chù a-huile latha. Bha deagh shìde againn.

2018-03-09

Airport Beach. Rueval: Ruabhal