Robert Morrison

Robert Morrison

My head is still spinning from my first conversation in a room of Gaelic-speakers! Ach tha mi a’ smaoineachaidh gum bi an deireadh-seachdain math.