Robert Morrison

Follow @robert on Micro.blog.

Tha dongle ùr agam! ’S e SD2IEC+ airson Commodore 64 a th’ann, bho @futurewas8bit

Commodore 64