Seall! Tha mo bhean air an telebhisean!

Lauren Mhoireasdan, Leas-cheannard Àrd-Sgoiltean Thiriodh is an Òbain

Robert Morrison @robert