Robert Morrison

I’m making a thing.

Yarrr! Picade just arrived. 🕹👾

Camping ⛺️

Cù mòr / cù beag

An t-Eilean Sgitheanach

Leitir Fura

Coiseachd cloiche

Aig a’ Cholaiste

Aig a’ Chèilidh

Aig an Taigh

Bidh sinn a’ dol dhachaigh an-diugh. 🏠

Sgitheanach Òir (no dhà)

Tha sinn aig a‘ chèilidh a-nochd. Tha mi uabhasach math air seinn. 🍻🎶

Sgitheanach Òir 🍺

’S e geama glè mhath a th’ ann. itunes.apple.com

The art of SteamWorld Heist

Tha mi air an Eilean Sgithanach.

Sssssssssssscotlannnnnnnnnd 🚙💨

Go, Greased Lightning ⚡️

A beautiful day. That cloud looks Photoshopped though.

Hashtag lifehack

Culla Bay

’S e gealach chorranach a’ cinntinn a th’ ann.

A-raoir, aig dol fodha na grèine. 🌇

Cosmic! 🚀 Aurora Borealis

The Hebridean Way

Am Màrt ann an Uibhist

Tha an t-sìde mhath, ceart gu leòr

Bidh mi a’ coiseachd còmhla ri mo chù a-huile latha. Bha deagh shìde againn.

2018-03-09

Airport Beach. Rueval: Ruabhal

What a lovely story of reconnection! One of Stirling’s first-ever students has been reacquainted with the University after creating stunning paintings of one of its recent discoveries – the Shetland monkeyflower. @nicrodemo

’S toil leum Sabhal Mòr Ostaig. ’S e àite glè bhrègha a th’ ann, le daoine snog ceudeachd.

Abair latha! ’S toil leum an t-Eilean Sgìthanach.